KLASSESETT AV AFTENPOSTEN
(morgenutgaven)

Levert GRATIS til din skole.

Gjelder alle skoler i Oslo og Akershus.
Inntil 150 aviser i opptil 3 uker.

aftenposten i skolen

Fylles ut av en ansatt på skolen:
(Felter merket med * må fylles ut.)


Starte et privatabonnement? Klikk her