Forsiden

Om medielaben

Bestill besøk

> Før besøk

Etter besøk

Bilder fra medielab

Fra idé til avis

Gratis klassesett Oslo/Akersh.

Ord og uttrykk

 
Før besøket
Det er ingen krav om at klassen skal ha gjennomgått noen form for forberedelse før besøk i Aftenpostens medielab. Likevel så vet vi av erfaring at mange lærere legger inn et besøk hos oss som en del av et undervisningsopplegg. Dere som måtte ønske kan laste ned dokumentet nedenfor "Oppgaver til morgendagens journalister!. Her ligger en del oppgaver (med løsningsforslag) hvor elevene skal bli mer bevisst elementer i Vær varsom-plakaten.

Dokumentet inneholdet følgende:
· 6 stk. case (side 3-8)
· Retningslinjer for løsning av de seks casene (side 9-13)
· Vær varsom-plakaten (side 14-16)
· Hva vet du om Vær varsom-plakaten? (10 spørsmål) (side 17-19)
· Fasit til ”Hva vet du om Vær varsom-plakaten?” (side 20-22)
· Sjangeroppgaver til norskfaget (side 23)
· Eksempler på kompetansemål fra Kunnskapsløftet (side 24)
· Lenker (side 25)

 
_Aftenposten AS - Biskop Gunnerus' gate 14A - 0185 Oslo - Telefon 22 86 30 30  
Webmaster medielab: Geir Opdahl
AP.NO